Dyna-Tek® Positioneringsprodukter

Product Code Hälsko POS0110001 Hälkudde POS0210001

Dyna-Tek® Hälsko och Dyna-Tek Hälkudde är lättanvända lösningar som kan bidra till att minska risken för att trycksår utvecklas på det utsatta hälområdet. Dyna-Tek Hälsko och Dyna-Tek Hälkudde har utformats för att ge patienter som bedöms löpa hög risk för att utveckla trycksår en bekväm och effektiv tryckfördelning.

Dyna-Tek Hälsko och Dyna-Tek Hälkudde är lätt, mjuk och ändå mycket hållbar. Den är också en ekonomiskt förebyggande lösning, särskilt när den vägs mot de betydande kostnader som kan uppstå i samband med trycksårsbehandling. Dyna-Tek Hälsko och Dyna-Tek Hälkudde är en produkt för enskild patientanvändning som kan bibehållas på plats i upp till 28 dagar.

Enquire about this product

Hållbar, krenelerad skumdesign Effektiv omfördelning av tryck med upp till 50 %* och minskad risk för tryckskador
Lätt att placera och justera med kardborrestängning Snabb och enkel att använda eller placera och ta bort
Lättviktiga, mjuka skumhållare som skyddar foten och vristen Komplett positionsstöd och maximal patientkomfort
Crib 5-brandtestad Efterlever helt de senaste brandtestföreskrifterna
Produkt för enskild patientanvändning som kan bibehållas på plats i upp till 28 dagar En tillförlitlig och ekonomisk lösning som kan användas som en del av en strategi för förebyggande av trycksår
Produktkod Hälsko POS0110001 Hälkudde POS0210001
Riskkategori Hög risk
Flamskydd Crib 5

Product Enquiry

reCAPTCHA krävs.