Dyna-Form® Mercury

Dyna-Form® Mercury -madrassen är särskilt utformad för brukare som anses löpa hög risk för att utveckla trycksår Den här produkten

View product

Dyna-Form® Jupiter

Dyna-Form® Jupiter -madrassen kan användas för patienter vars risk för att utveckla trycksår anses vara upp till hög Med modern

View product

Dyna-Form® Community

Dyna-Form® Community-madrassen kan användas för patienter som anses löpa upp till hög risk för att utveckla trycksår Med modern

View product

Dyna-Form® Saturn

Dyna-Form® Saturn -madrassen är utformad för brukare som anses löpa hög risk för att utveckla trycksår och för patienter som

View product

Dyna-Form® Mercury Safety 7

Dyna-Form® Mercury Safety 7-madrassen är en Crib 7-standardyta som är helt förseglad och utformad

View product

Dyna-Form® Mercury Fire Evac

Dyna-Form® Mercury Fire Evacuation -madrassen har utformats för att säkerställa att alla patienter, i händelse av en brand som inträffar på

View product

View Product Video

Dyna-Form® Förlossningsmadrass

Dyna-Form® Förlossningsmadrass har skapats för krävande användning i förlossningsmiljö Det högfrekvenssvetsade överdraget ger ett utmärkt skydd mot vätskeinträngning i miljöer

View product

Dyna-Form® Overlaymadrass

Dyna-Form® Overlaymadrass har skapats för brukare som anses vara i riskzonen för att utveckla trycksår Designkvaliteten hos Dyna-Form utgörs av

View product