ReTurnBelt

Kompenserar för svaga ben och ger extra stöd

Våra ReTurnBelt är ett utmärkt komplement till ReTurn när det finns behov

View product

EasyBelt / EasyBelt Hug

Ger stöd vid sittande överflyttning, uppresning samt stå- och gåträning

EasyBelt används för att stötta och assistera en brukare som

View product

FlexiBelt / Flexibelt Hug

Ger stöd vid sittande överflyttning, uppresning samt stå- och gåträning

FlexiBelt och EasyBelt används för uppresning och för förflyttning från rullstol

View product

WalkingBelt

Ger stöd till barn under gåträning

WalkingBelt används för att ge stöd till barn med nedsatt styrka och stabilitet vid

View product

ReadyBelt

För stöd vid mobilisering och överflyttning

ReadyBelt är ett vårdbälte som är utformat för att ge brukaren stöd och hjälp vid

View product

ReadyGrip

Underlättar uppresning från liggande till sittande

ReadyGrip är ett mycket enkelt hjälpmedel som underlättar uppresning från liggande till sittande ReadyGrip

View product

FlexiMove (mini)

Stöd vid uppresning och positionering i säng men även vid sittande överflyttning

FlexiMove har flera olika användningsområden Det kan bland

View product

PositioningBelt

Dragbandet Björn

PositioningBelt används som stöd i olika förflyttningssituationer Bältet ska inte användas som lyfthjälpmedel Insidan av bältet är fodrad med

View product