Backrest, for shower stools with arm supports

Tillbehör till duschpallar med armstöd

Handicares duschpallar med armstöd erbjuder mer aktiva brukare med nedsatt benstyrka och/eller dålig balans en

View product